Smaller Default Larger

Kedvesház esélyteremtő program 1993-2013

FILOZÓFIA - PROBLÉMAHÁTTÉR ÉS MEGOLDÁSI STRATÉGIA 
Napjainkban egyre nagyobb gazdasági, társadalmi kihívást jelent a roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkózásának, iskolai és társadalmi integrációjának ügye. Ide vonatkozó kutatási adatok is alátámasztják, hogy évről évre növekszik a társadalmi leszakadók rétegének aránya. A demográfiai mutatók szerint a következő években számolni kell azzal, hogy az oktatási rendszerbe belépő gyerekek között egyre magasabb számban lesznek roma/hátrányos helyzetű családok gyerekei. Az esélytelenség újratermelődésének megállítása és visszaszorítása össztársadalmi érdek.
 
A roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi befogadását; oktatási, társadalmi integrációját leghatékonyabban azok a programok mozdíthatják elő, melyek helyi társadalmi szinten adnak megoldásokat; helyi szükségleteket, hiányokat pótolnak. A Nyírteleki Kedvesház Esélyteremtő Program megalkotásánál stratégiai célul tűztük ki, hogy egy olyan programot alkossunk és tegyünk fenntarthatóvá, amely - az iskola kompetenciáit meghaladóan komplex módon képesek kezelni és csökkentik a hátrányokat.  
 
A Kedvesház programról röviden
Egy komplex program. Célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a roma/hátrányos  helyzetű családoknak és gyerekeinek szociális, oktatási, családgondozói, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi. A program helyi kezdeményezésből jött létre, Magyarországon az egyetlen Kedvesház - program Nyírteleken működik, 20 éve, alapítványi fenntartásban. A program két pilléren keresztül működik. 1. Pillér: A szakmai hátteret jelentő Kedvesház-pedagógia, 2. Pillér: A szolgáltatások és tevékenységek színterét biztosító Kedvesház Kollégium. 
 
1. Pillér: Kedvesház-pedagógia
A Kedvesház-programot a hozzá kapcsolódó Kedvesház-pedagógia tette országosan ismertté és elismertté. Lázár Péter, volt állami gondozott, roma pedagógus munkásságához köthető, aki 1993-ban kezdett tanítania nyírteleki iskolában, többségükben túlkoros, cigány gyerekeket. Összegyűjtötte a tanyabokrokban élő, iskolából lemorzsolódott gyerekeket is, és a hagyományostól eltérő módszerekkel kezdte tanítani őket az iskolában, majd a szülőket bevonva létrehozta és beindította a Kedvesház Kollégiumot.
Később feleségével és alkotótársával, Bordács Margittal dolgozták ki a pedagógiai gyakorlat tapasztalataiból a Kedvesház – pedagógiát, melyet Kedveskönyv címmel 2002-ben jelentetett meg alapítványunk a Dinasztia Könyvkiadó gondozásában. A pedagógusoknak szóló kézikönyv tartalmazza a Kedvesház létrejöttének történetét, a Kedvesház-pedagógia elméletét és gyakorlatát. 
A Kedvesház-pedagógia filozófiája a gyerekérett óvoda-iskola szemléleten alapul, mottója a "Kérlek szépen, nyisd ki" pedagógiai megközelítés. Lényegi ismérvei: a gyerek „megtanulására”, megismerésére, a "hozott tudás"-ra, az „én erősítés”-re építő pedagógiai gyakorlat; élményszerző - tevékenységközpontú tanulás és tanítás; KETHANO (cigány szó, azt jelenti: közös) módszer alkalmazása a közösségépítésben, az együtt-tanulásban,
valamint a "hídépítés" intézmény és család között módszerei, technikái. A Kedvesház-kollégium pedagógiai programja is e szemléletet és gyakorlatot követi, kiegészítve a kollégiumi élethez kapcsolódó speciális tevékenységekkel.
 
Kedvesház-pedagógia
Mottó: "Kérlek szépen nyisd ki"
Ami minden gyerekben megvan:
 • jó adottság,
 • pozitív tulajdonság
 • kíváncsiság
 • játékszeretet
 • szeretet

Nekem az a dolgom, hogy megtaláljam és „kinyissam”!

2. pillér: Kedvesház - Kollégium 

A Kedvesház Kollégium a tanyabokrokban élő roma/hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak nyújt szolgáltatásokat, tevékenységeket. Fókuszpontja az esélyteremtés, ehhez igazodnak a szociális, oktatási, család - és gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatások, tevékenységek. A Kedvesház Kollégium csökkenti a szülők szociális terheit, ezzel hozzájárul a családok életesélyeinek, életminőségének javulásához. 
A Kedvesházban 25 gyerek lakik hétfőtől péntekig iskolaidőben. Különböző korúak és képességűek, egy dolog közös bennük: mindannyian halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Az intézmény alapfunkciója, hogy szociális biztonságot, mentálhigiénés törődést, tanulási feltételeket nyújt  a gyerekeknek, mindezt családias légkörben, megfelelő tárgyi, infrastrukturális környezetben. A Kedvesház nem csupán kollégium, egyedi pedagógiai programja (Kedvesházi Életprogram) révén preventív gyermekvédelmi modell, családsegítő ház; hídépítő szerepet tölt be az iskola, a kollégium és a család között.  A szülők együttműködő partnerként vesznek részt a gyerekek nevelésében, aktív résztvevői a kollégiumi életnek. A támogatót, a segítőt látják a Kedvesházban, értéknek tartják az itt folyó munkát. Nem csak azért, mert itt olyan lehetőségeket kapnak a gyerekeik, amiket otthon ők nem tudnak megteremteni, hanem azért is,  mert velük együttműködésben, őket bevonva működik a program.
 
 
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány
A Kedvesház épületnek tulajdonosa, egyben az intézmény fenntartója a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, melyet Lázár Péter alapított. Az Alapítvány vezető döntéshozó testülete a Kuratórium, öt tagból áll. A szülőknek nem kell hozzájárulást fizetniük a gyerek után, a kollégiumi ellátás teljes egészében ingyenes. Az Alapítvány  egyetlen rendszeres bevételi forrása a mindenkori állami normatíva, ami az éves működési költségek kb.: 40%-át fedezi. A  működéshez szükséges többi forrásokat pályázatokból, adományokból próbálja előteremteni az Alapítvány. 
 
A Kedvesházi csapat

Batári Zsolt - vezető

 

Tóth Henrietta - nevelő

 

Lehóczki Jánosné Marika néni - házvezető
 
Király Erika - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
 
Gucsa Sándor - nevelőtanár
 
Halmi Rita - szociális munkás
 

Ádám János - pedagógiai asszisztens

 

Értékeink, eredményeink:

 • A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt  a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.
 • Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.
 • Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
 • Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
 • A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
 • A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.
 • Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-jal tüntette ki. 

A szervezet:

program 5

1szazalekos

Értékeink, eredményeink

A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.

Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.

Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.

Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-ja tüntette ki.

Támogatóink

Kedveskönyv

kedveskonyv

Nemzeti Tehetség Program

emet logo

emmi logo

ntp logo

Keresés

 

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a villantomagazin.com és villantomagazin.hu is használ cookie-kat. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Adatvédelmi tájékoztató